Ljabru gård

 

 

229 Ljabru gård lå intil hovedveien som tidligere var Ekebergveien som gikk rett opp den bratte bakken.

Ljabru har fra gammelt av ligget under Ljan gård. Fra 1719 hadde Ljabru 2 kakkelovner og en innmurt brennevinskjele. Fra 1835 har vi data på årlig brennevinsproduksjon frem til 1890 årene grunnet den avgiften de måtte betale.

 

Familien Rasch var eier av gården i mange år. Nå har Steinerskolen overtatt lokalene og tomta.

Vi ser den bratte av Ekebergbakken som ble kalt "merrapina" etter de stakars hestene som slet seg opp her.

 

 

Fra et takkekort som ble brukt av eieren på gården.

 

 

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand