Ljan Skysstasjon

 

226 Skysstasjonen lå ved store Ljan i tiden 1860 til 1869. Det er i bunnen av dagens Herregårdsveien.

Det kom senere i stedet en skysstasjon ved jernbanetraseen som ble bygget her og sto ferdig i 1878.


Huset lå først nær dagens togbro (lyskryss), men ble vinsjet nær 50 meter da jernbanen anla dobbeltspor med ny trasse i 1917.

Her var det ogå utleie av festlokaler og servering av mat og drikke. Det store toetasjes huset står den dag i dag.

 

Bygningen i dag.

 

Tegn1917

Kart som viser hus etter flyttingen.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand