Skredderstua /Ljansbråten

 

 

225 Skredderstua som først het Ljansbråten fikk navn etter husmannen som bodde her og var skredder. Dette var i sin tid en av flere husmannsplasser under Store Ljan gård.

Det gamle huset på Skredderstua er ikke revet, men flyttet til der veien til Ingerstand Bad tar va fra Mosseveien.

Skredderjordet brukes som leke-/idretts-plass og det er bygget en barnehage og et forsamlingslokale.

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org