Ljabru trikkeholdeplass

 

 

224 Opprinnelig gikk Ekebergbanen kun til Seter stasjon, men i konsesjonvilkårene sto det at Kommunen kunne kreve banen forlenget til Ljabru.

Den ble det til slutt etter en del diskusjoner. Ekebergbanen ville unngå denne kostnaden som ikke ville gi noen særlige flere passasjerer.

 

På dette bildet fra 1932, ser vi tidligere venterom på Ekebergbanen, som her stod på Seter.

Det ble brukt av skomaker Ingvald Iversen i mange år.

Senere ble det flyttet til Ljabru stasjon hvor det står i dag.

 

 

Den gamle Ekebergbanen på Ljabru i 1971

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand