Nordstrand kirke

 

222 Nordstrand kirke het ført Østre Aker kapell og ble innviet i 1866.

 

Kirke1929

Tidligere var det et spist spir, men det ble senere ombygget slik det er i dag, bilde under.


Til Nordstrand kirke var det kirkegård. I 1923 ble Bekkelaget kirke åpnet og fra 1947 med Urnelund. I dag er Klemetsrud tatt i bruk som avlastning for kirkegårdene i sognet.

Den nye fasaden etter at spiret er ombygd i 1935. Antall sitteplasser ble også økt fra 300 til 450.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand