Lensmannsseter / Tungebråten

 

221 Gårdsnummer 183 Tungebråten ble senere kalt Lensmannsseter etter Lensmann Knoph som eide begge gårdpartene en tid.

Den nordre delen fikk navnet Tyslevseter og den søndre Lensmannseter. (Tyslevseter navnet kommer fra prokurator Tødsleuf som tidligere hadde eid begge gårdene før Knoph).

 

Lensmannseter med låven sett fra Ekebergveien.

 

 

 

Bolighuset på Lensmannseter.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand