Andersen Dammen

 

220 Andersen Dammen er opprinnelig en dam som ble utgravet for å være vannforsyning til Seter / Gresseter gård. Her var det i mange år den beryktede Jomfru Andersen som eide gården, derav navnet på gårdsdammen.

 

Dammen en tidlig vårdag.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand