Vestre Seter / Gresseter

 

218 Denne gården (gårdsnummer 182) har hatt mange navn: Nedre Hellerud, Vestre Seter, Gregersseter og Gresseter (som er avledet av Greger). Navnet Seter, som brukes om området ved trikkeholdeplassen, kommer fra denne gården.

Greger Gregersen overtok bykslingen på gården i 1758. Gården ble delt i 2 i 1852 og den gule bygningen er bruk nummer 2. Bruk 1 ligger rett på nordsiden av gjerdet.

Vestre Seter bruk 2 slik det ser ut i dag. Her bodde Jomfru Andersen i sin tid som eier av gården. Stabburet er bevart.

 

 

Bruk 1 det er her ingen rester etter gården kun bolighuset.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org