Togstasjon

 

 

217 Nordstrand togstasjon på det som tidligere ble kalt Smålensbanen. Opprinnelig skulle det være fjerntogstrafikk, men det ble opprettet stasjonene Bekkelaget og Ljan. Senere opprettet man togstasjon her også og den fikk Navnet Nordstrand, dette navnet spredte seg til hele området (se også 216).

 

Foto fra 1911

 

 

Fra et gamelt postkort datert 1907, skrevet av Borghild Øye

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand