Nordstrand

 

216 To plasser nede ved sjøen som het Seterstranda eller Stranda, ble skilt ved å kalle den ene Nordre Seterstrand eller Nordstrand. (Gården Seter / Gresseter har eid området helt ned til sjøen).

 

 

Senere når togstasjonen skulle ha navn ble det Nordstrand. Senere spredte navnet seg og ble en av de fire deler av Aker. I våre dager er det igjen blitt navn på bydelen som nå innbefatter Lambertseter, Ekeberg - Bekkelaget og Nordstrand bydel.

 

 

 

Nordstrand(a) sine hus lå på oppsiden av dagens Mossevei der Nordstrandsveien begynner. Det er ingen rester etter de opprinnelige hus, men det står et smalt lite grått hus som er av litt nyere dato.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand