Tyslevseter

 

215 Navn etter prokurator Tødsleuf (se også 221) som eide Tungebråten.

Han kjøpte dette i 1768 og oppførte flere bygninger.

Tungebråten var en av gårdene på Nordstrand og lå mellom Vestre Seter og Munkerud.

Opprinnelig var det en gård, men den ble senere delt i 2 gårder som fikk navnet Tyslevseter,

den nordre delen, og Lensmannseter, som var den søndre delen.

Gården ble så samlet av lensmann Knoph og så delt igjen.

 

Flyfoto av Tyslevseter.

 

Emmas barnehjem

På Tyslevseter lå våningshuset til Fredrik Kittel-Nielsen, dette var en staslig murbygning som ble kjøpt av Metodistkirken i 1927.

De startet her Emmas barnehjem. Her var det plass til ca 20 barn.

Virksomheten ble nedlagt og stedet solgt i 1975.

I dag er det et pent bolighus som ligger på høyden i et sterkt utbygget villastrøk.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand