Tyslevseter

 

214 Lilleheim hvor Otto Hansen bodde.

 

Foto før nylig ombygging.

 

Hans Hansen kom fra plassen Sarpeløkken ved Rygge i Østfold. Han bosatte seg på Bråten sammen med kona Berthe Karine.

En av deres barn ble boende på Lilleheim, som ligger der Linbackveien kommer ut i Ekebergveien (lite hvitt hus som ligger her ennå)

se nr 214 på kartet. Det var sønnen Otto Hansen med kona Nilla. Han livnærte seg som fisker og senere som murer.

 

Otto

Nilla og Otto Hansen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand