Skovheim / Scheiblers hus

 

213 Skovheim / Scheiblers hus var en av de første villaene i dette området

og ble bygget i begynnelsen av 1880 årene. Senere ble huset bygget på i flere omganger

og fikk etter hvert den fasongen det har i dag.

Det brukes nå som lokale i forbindelse med eldresentret her.

På dette bildet ser vi at det er Unionsflagget som brukes.

Det vil si at bildet er fra før unionsoppløsningen i 1905. Bildet er fra 1890.

 

 

Dagens utgave etter flere ombygginger.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand