Villa Skovli

 

Skovli var eiendommen som lå der Skomaker Fix og Bora Frisør lå i våre dager.

Det vil si at eiendommen strakte seg fra Solveien og opp hit

hvor Slettenveien er grensen mellom Holtet gård og Bekkelaget (Nedre Bekkelaget).

Huset er opp gjennom årene påbygget og ombygget flere ganger og har et helt annet utseende.

Dette bildet er tatt på Skovli julaften i 1907, det var med andre ord snøfattige vintre før også.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org