Brannfjell Park Restaurant

 

 

180 Brannfjell Parkrestaurant lå nordøst på eiendommen Ryenega.

Det var opprinnelig et grisehus som ble ombygd til forsamlingslokale av Abilsø Arbeiderforening.

Grunnet dårlig økonomi ble det leiet ut som restaurant. Det brandt ned i 1934.

Dette var bra for Arbeiderforeningen som hadde stor gjeld og fikk utbetalt en stor brannforsikring.

Arbeiderforeningen bygde Folkets Hus "Kassa" på Abilsø. Denne står der fortsatt.

I dag går trikkeskinnene der hvor Parkrestauranten lå så det er ingen synlige rester.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org