Østerliveien

 

175 Østerliveien 9a hadde en av de eldre hyttene i området. Dette var tidligere et område som ble kalt Abilsøskogen. Det tilhørte Abilsø gård og strakte seg fra Brattlikollen til Karlsrud. (Se også punkt 280 på kart)

 

Bilde fra 2004. Eiendommen på 4,3 mål ble solgt i 2004 gjennom Terra Eiendomsmekling for ca. 5,9 millioner kroner og det er nå flere rekkehus som er bygget på eiendommen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org