Vanningsstein på Ekebergsletta

 

(174) Vanningsteinen som står her i dag, kommer fra Kongsveien som ble bygget i 1891.


Hester og farende folk kunne tidligere slukke tørsten fra denne vanntroa.

Vanningsteinen ble i 1965 flyttet inn i skogen bak Ekeberg Camping. Her sto den i mange år.


Den ble våren 2002 satt opp her ved Ekebergveien og var da tilknyttet rent vann, hvilket den ikke var i skogen.

BLF skaffet brostein og Friluftsetaten ordnet resten.


Foto fra 2018 før BLF renset brostein for gress.

 

Ferdig renset brosten i 2018.

 

Dessverre krever dette et vedlikehold, og våren 2018 var det kun forsøppling, igjengroing og vannrøret er fjernet

og det hadde ikke vært vann på over 12 år. Nå har vi (BLF) laget nye benker, reparert vannrør,

satt på vann og reset brosten for masse jord, gress og mose, samt satt opp et skilt.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til side 1