Ekebergbanen

 

166 Holtet stasjon (rød trebygning) oppført for A/S Ekebergbanen i 1920.

Arkitekt Erik Glosimodt. Nybarokk. Nå er det butikk.

 

Holtet har vært tilholdsted for Ekebergbanens verksteder fra starten i 1917.

Dette foto er fra 1972 og er tatt av Ulf Berntsen.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org