Arctanderbyen

 

162 Arctanderbyen/Egne Hjem, ble bygget i 1910. Arkitekter Morgenstierne og Eide,

bygget i 1911. Oslos borgermester Sofus Arctander sto bak planene om en sosial hageby

etter forbilde av engelske hus, og han har gitt stedet navnet.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org