Ryen varde

 

 

161 Ryen Varde, det er usikkert helt eksakt hvor varden har vært,

men det er mest sannsynlig er her på det høyeste punktet .

Det er lite her i dag annet en fjell og trær.

Tidligere sto det en del parabolantenner for fjernsyn her.

 

Antenneanlegget som tidligere sto ved Ryen Varde

 

 

 

 

Plassering av signalstang og vardepunktet

 

 

 

Punktet for Ryen varde

 

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org