Ryenenga

 

 

Foto fra 1929 av våningshus som fortsatt står uforandret. På verandaen familien Paulsen fra Drammen og leieboerfamilien Pedersen.

Albert Pedersen leide huset og bodde her med sin familie. Kona Karen og sønnene Roy og Norman Pedersen(Jarnøy). Norman ble far til Dag Jarnøy.

---------

Ryenenga var tidligere en husmannsplass under Ryen gård. Det ligger fortsatt gamle hus her og hønene spaserer rundt på eiendommen.


Brannfjell Parkrestaurant lå nordøst på eiendommen, men den brandt ned i 1933. I dag går trikkeskinnene der hvor Parkrestauranten lå.


Robert Millar som er kalt reklamens far i Norge, bodde her i mange år.

Han avsluttet alltid med å skrive: På Brannfjell er det sol. Han har fått en vei oppkaldt etter seg.

 

 

 

Ella og Robert Millar

 

 

Ryenengen i våre dager. Låven er ombyggert innvendig til en lekker enebolig. Våningshuset ligger fortsatt ved siden av.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til side 1