Halmbråten


Høyonn på Halmbråten, Gram med pipa.

159 Halmbråten, tidligere husmannsplass under Abildsø gård.

Det var den første plassen som ble skilt ut fra Abilsø gård og fikk gårdsnummer:160 bruksnummer 2.

Familen Gram eiet stedet i mange år.

 

Husene på Halmbråten lå i Dovresvingen 41. Her ser vi de to husene som ble bygget etter at låven og bolighus var revet i 1958 av Hagås.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org