Sandstuen


158 Sandstuen, tidligere husmannsplass under (Søndre) Hellerud gård. Tømmerkjernen i husmannsstue er inni dagens bolighus i Sandstuveien 29 (inngang fra Tormods vei).

Huset på hjørnetomta Sandstuveien - Tormods vei i våre dager (Sandstuveien 29)

 

Asbjørnsen som var gift med datteren på Søndre hellerud gård, bygde et nytt våningshus på Sandstuen i 1885, det ligger i Sandstuveien 27 ( i dag hvitmalt).

 

 

Dette er det gamle huset på Sandstuen husmannsplass som familien Kristiansen kjøpte i 1911. Det er ombygget flere ganger, men inni første etasje på det blå huset finnes fortsatt dette huset.

 

 

Dagens uthus og blå bolighus sett fra Tormods vei.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org