Svarta

 

154 Svarta, vanndam gravet ut på 1930 tallet. Her stod også tidligere bygge-beltestein nr 6 på vestsiden av vannet (fra 1878 til... antakelig 1940).

 

 

 


Dette området var i mange år (fra 1945) inngjerdet som miletært område,

da det lå en radiostasjon her med 3 radiomaster.

I dag er området fritt tilgjengelig og Telenor har en radiomast og et anlegg som brukes sivilt.

Svarta med radiostasjonen som tyske militære bygget i 1940. Den ble i mange år brukt av norske militære. Se mer her.

 

 

Svarta_dam

Svarta sett fra nord mot syd når den var nesten gjengrodd.

 

 

Svarta2018

Svarta ble mudret opp høsten 2018, den var da i ferd med å gro helt igjen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org