Solkolonien

 

(Kartpunkt 145) Solkolonien, lå her på Brannfjell nord for Nylendet etter at den ble bygget i 1917.

 

BLF ved Dag Jarnøy har arbeidet med denne historien fra 1996 og har i årenes løp samlet en mengde informasjon om prosjektet Solkolonien,
Det har blitt noen mindre trykte historier og det hele munnet ut i et 2 timers foredrag med over 200 slides, som ble vist på BLF møte våren 2016.

Solkolonien var i starten en kuranstalt for piker i 8 til 12 årsalder som fikk solbehandling i noen uker.

Den ble åpnet i regi av avisen VG (Tidens Tegn) som samlet inn penger. Etter hvert fikk også gutter sommeropphold her.

Kommunen var generøse og sa de kunne låne bort en tomt i 1 måned i 1917. Det ble heldigvis 8 år.

 

På venstre side skimter vi Bekkelaget kirke bygget i 1923. I forgrunnen Solkolonihuset.

 

Huset var på 200 m2 (Foto: Nasjonalbiblioteket Fotograf: Narve Skarpmoen)

(Foto: Nasjonalbiblioteket Fotograf: Narve Skarpmoen)

Frisk luft, sunn mat, lek og ikke minst solkur skulle brukes i behandlingen. Det var en stor trebygning med en inngjerdet solgård foran.

Dr Cato Aall undersøkte barna hver lørdag.

(Foto: Nasjonalbiblioteket Fotograf: Narve Skarpmoen)

 

Sykepleier Anni Jensen var bestyrinne.

Marie Karlsen var kokke, og Amanda Karlsen var assistent.

Prinsippet med en solkoloni var helt nytt. I dag vet vi at d-vitamin lages av solys og man fikk gode resultater med denne behandlingen og god mat til de underernerte barna.

Kommunen overtok etter hvert og i 1924 ble det hele avviklet her. Det er i dag ingen synlige rester etter denne bygning, kun et skilt satt opp av BLF i 2017.


Men Solkolonien ble satt opp på Dal (nær Eidsvold) og brukt frem til 1984 som vanlig feriekoloni.

På Dal ved Eidsvold hadde Oslo Kommune mange feiekolonier. Fra begynnelsen ca. 1900 til ca. 1984 hvor de etter hvert ble avviklet.

Den ene feriekolonien som Lillebjørn Nilsen synger om i sin sang var Wergeland. Den lå ved siden av Sol (som Solkolonien het her). Da var det 9 (10) feriekolonier på Dal:

         1. Wergeland   36 barn
         2. Sundt           30 barn
         3. Neufeldt       30 barn
         4. Stein            20 barn
         5. Sol              20 barn
         6. Sessvoll 1    
         7. Sessvoll 2     32 barn
         8. Sessvoll 3     30 barn
         9. Vestvoll        36 barn
         10. Ulverud        20 barn (kun til 1954)

         

BLF har skiltet stedet på Brannfjell rett ved turstien.

 

 

 

Til kartside 


 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org