Utsikten /Birkelund

 

 
141 Utsikten var en husmannsplass under Nordseter gård.

Eiendommen ble delt og fra 1898 var det et privat småbruk kalt Birkelund Gnr. 157 bnr. 16,

anlagt noen meter lenger syd enn det opprinnelige Utsikten hvor bygninger er revet.


Våningshuset på Birkelund står fortsatt i Utsynsveien 7a (gammelt bilde)

 

Her er en artikkel som er utdrag fra boka Fra gård til villa, samt en del ny
informasjon som er gravet frem av D. Jarnøy, BLF:

Utsikten var tidligere en husmannsplass under Nordseter.
På eldre kart fra 1844 var navnet Knutsbråten avmerket, på nyere kart står det Utsikten.

Huset i 2011

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Link til H kart