Nordstrands Kino

140

Kiosken som lå i krysset Ekebergveien - Raschsvei. Her før kinoen ble bygget.

 

Nordstrands Kino var privat og var ferdig bygget høsten 1935. Den ble bygget på det som ble kalt "Strykejernstomta".

Fra 1911 hadde man søkt om å bygge diverse forettningsbygg og boliger uten hell.

Kaféen i bygget het Funkis etter husets byggestil. Kinoen fikk kommunal drift fra 1949.

I dag er huset helt ombygget innvendig og med et stort nytt tilbygg på nordsiden.

 

.

Husene i 2012, tilbygget lengst fra i lys farge.

 

Ved Holtet og oppover,Link til H kart

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org