Holtet Vestre / Nedre

 

Holtet Vestre Gnr. 154 bnr. 3, også kalt Nedre, ble fradelt Holtet i 1859. Det er ingen rester av gården som lå rett ved Skomaker Fix i Kongsveien.

I 2009 ble det reist flere store blokker i området, så selv det gamle villastrøket ved tidligere gård er radert bort.

 

 

Bildet fra rett etter at rivingen hadde startet. Vi ser Kongsveien i forgrunnen, og til venstre går Pareliusveien inn. I dag er det blokker.

 

Historikk om Holtet Vestre.

Følgende eiendommer ble i sin tid utskilt fra Holtet Vestre:

Vigrid 154/14 innerst i Slettenveien 3.
Vesteraas 154/16 i Kongsveien 80.
Løvø 154/17 i Kongsveien 82 (også kalt Frikirken)
Skovhjemmet 154/7 og 154/10 nord for Løvø.
Korsvoll 154/18 i Kongsveien 90 ved Narvesenkiosken.

Vi finner i 1865 Gunder Hansen fra Kullebund som var gårdbruker og eier på Holtet Vestre. Han var 42 år og gift med Kristine Johannesdatter, 44 år. De hadde sønnene Hagbart 22 år og Johan K. 20 år og datteren Emma, 6 år.

Gunder Hansen hadde en formue på 600 spesidaler og en årsinntekt på 250 spesidaler i 1868.
I 1869 var eiendommen på 25 mål, det var 16 mål leire og sandmuld og 9 mål grunn jord rundt bergknauser, i tillegg var det 10 mål havnehage hvorav 2 mål var dyrkbart. Eier var fortsatt Gunder Hansen. Han døde ca. 1873.

Vi finner i 1875 Kristine Johannesdatter f. 1821 i Rakkestad, som driver gårdsbruket. Hun hadde 3 kyr og 2 kalver. Hennes datter var Emma Mathilde Alvhilde Gundersen f. 1860. Det var også en tjenestegutt og en tjenestejente som bodde her. I tillegg hadde hun 2 losjerende, det var Nils og Olaf Jansen.

Vi finner i 1880 fortsatt eier enke Kristine Johansen. Eiendommen bestod av våningshus av tømmer dekket med bord. 7,6 x 5 meter og 2,5 meter høy. Det inneholdt kjøkken, kammer med 2 senger og tapetsert stue. Kjeller i et rom og loft i et rom. Samt liten forgang. Et vognskjul av bordkledt bindingsverk 8 x 5 meter og 2,2 meter høy som bestod av et rom med en enkel og en dobbelt dør.
Stall 5 x 6 meter som bestod av et rom med et vindu og en dør. Låvebygning 12 x 6 meter lang og 3 meter høy, og en utedo, samt fjøs oppført av tømmer 5 x 6 meter som inneholdt forgang og et rom med 6 båser. Ingen andre hus var i 50 meters avstand.

Anders Andersen Holtet var gift med Emma. Han var inngiftet på Holtet Vestre. Anders og Emma hadde en sønn som het Fridtjof E. A. Andersen og var født i 1883. Han ble gift i 1912 med Marie Josefine Taxt f. 4.06. 1889. Emma Andersen døde den 15.05. 1887.

Langfredag i 1912 oppsto en eksplosjon og etterfølgende brann på eiendommen Holtet Vestre. Det var lagret dynamitt i uthuset og det ble sprengt i biter. Stallbygning, låvebygningen og fjøset brant opp. Ingen mennesker ble skadet, men en hest brant inne.

Det ble på branntomten reist et nytt uthus på 11 x 5 meter og 4,3 meter høyt.

 

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org