Holtet Øvre

 

136 Holtet Øvre Gnr 154 bnr. 2 ble fradelt Holtet gård i 1856.

Våningshuset ligger i Ekebergveien nord for Bernhus skole, huset er en del ombygget, panelt og gulmalt.

 

Holtet Øvre våningshus i Ekebergveien for over 100 år siden.

 

 

 

 

Holtet Øvre der Skogroveien møter Ekebergveien.

 

Holtet "hovedgård" Gnr. 154, lå i dagens Holtveien 6, 7 og 9. Det var opprinnelig et småbruk under Nordseter gård. Senere ble gården delt i 3.

Holtet Vestre Gnr. 154 bnr. 3, også kalt Nedre Holtet, ble fradelt Holtet i 1859. Det er ingen rester av denne gården.

 

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org