Holtet

 

Holtet "hovedgård" Gnr. 154, gårdsbygninger lå i dagens Holtveien 6, 7 og 9. Det var opprinnelig et småbruk under Nordseter gård. Senere ble småbruket Holtet delt i 3. Henholdsvis Holtet, Holtet Øvre og Holtet Nedre (også kalt holtet Vestre).

Holtvn. 6a er en villa oppført i 1910 av Albert Johannesen. Arkitekt var Gustav Gulbrandsen. Det er bygget i nybarokk/ jugendstil.

 


Tegning av våningshus på Holtet gård fra 1908. Det ble flyttet til holtveien 9 som kuskebolig i 1912.
Det ligger der i dag som bolighus.

 

 


Dette huset var direktørbolig for A/S Ekebergbanen fra 1924. Nå er det Eldresenter/Grendehus.

Kalles fra 2018 Villa Holtet og er Seniorsenter.

 

Holtet Øvre ble fradelt Holtet gård i 1856. Våningshuset ligger i Ekebergveien 131 nord for Bernhus skol
På bildet av Holtet Øvre ser vi Skogroveien kommer ned fra venstre, Ekebergveien på tvers nederst.

 

Holtet Nedre Gnr. 154 bnr. 3, også kalt Vestre ble fradelt Holtet i 1859. Den lå ved Kongsveien 83, det er området mellom Pareliusveien og Slettenveien. I 1912 intraff en stor eksplosjon med påfølgende brann. Det var lagret dynamitt i uthuset på Holtet Veste, og bygningene brandt ned. Det er ingen rester av Holtet Vestre, og i dag er det mange nye boligblokker som er bygget her.

 

Dette er en tegning av låven på Holtet "hovedgård" i Holtveien (6, 7 og 9) tegnet i 1908,
det er ikke fra Bernhus som man tidligere har trodd da det sto Degnes på tegningen.

 

 

Link til H kart

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org