Furuly

 

133 Furuly Gnr. 157 bnr. 7. Dette er en av de første eiendommer som ble skilt ut fra Nordseter gård. Gregersen bygget her enebolig, det hvite huset som ligger her i dag. Han bygget også en smie, men den er revet.

Gregersen kom fra husmannsplassen Utsikten ved dagens Utsynsveien i Raschs vei. Nyere navn på Utsikten ble Birkelund. Det huset ligger der i dag.

 

 

 

Furuly ved Ekebergveien med Kirkebakken opp til venstre.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org