Kullebund

 

 

Kullebund Gnr.152 bnr. 15, var en husmannsplass under Nordseter gård og fra 1808 under Jomfrubråten gård. På slutten av 1800 tallet ble stedet privat eiet. Låven litt lenger nord ble revet i 1938 og dette tømmerhuset i 1968.

 

 

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org