.

Hotellet.

Huset en vinterdag.

 

126 Hotellet/Smedstua. Tilhørte Smedstua gård på andre siden av veien. Det ble også brukt som overnattingssted og leid ut som bolig. Det med Hotel høres litt underlig ut, men forklaringen kan være at det hovedsaklig ble leid ut til mange forskjellige. Huset er bygget i 1880 og var hele tiden eid av Ekeberg gård.

I folketellinger og skattelikninger brukes flere ganger Hotellet som navn. Vi bør i dag kalle stedet for Smedstua, da det alltid har vært knyttet til dette stedet som lå rett på andre siden av Ekebergveien (Smedstua er nedbrent for mange år siden).

 

Skilt på veggen satt opp av BLF i 2002.

         I nyere tid har huset vært brukt av KFUM og av kommunens oppsøkende arbeid for ungdom. I dag (2011) brukes huset av Frivillighetssentralen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org