Smedstua

Våningshus sett fra haven.

 

125 Smedstua, var et småbruk under Ekeberg gård. Dette var i sin tid det største gårdsbruket under Ekeberg gård. Når mesteparten av Ekeberg gård ble solgt i 1911 var det broren til Stamhusbesitteren på gården som drev Smedstua. Han emigrerte til Australia, hvor det i dag bor slektninger av han.

 

Smedstua med Ekebergveien i forgrunnen, fotografert av Australske slekninger, som var på besøk i 1951.


Bygningene brant helt ned i 1970 årene. Først våningshuset og senere brandt låven.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org