Koia

Området hvor Koia lå, fotografert i 1996

124 Koia var et lite hus/hytte som lå på grunn eiet av Ekeberg gård.

Koia lå litt syd for Myra (ca 120 meter) dvs nesten på hjørnet av Ekebergveien og Erlandstuveien i retning mot Brannfjell. Dette var sannsynligvis den fjellkollen som er her i dag.

Vi finner på Koia i 1833 Enken Marie Arnesdatter, 60 år som fikk understøttelse av fattigkassa. Sønnen Christoffer Helgesen var 16 år. I tillegg arbeidsmann Andreas Jensen, 43 år med kone Marthe Olsdatter, 31 år og 2 barn. I 1842 finner vi Petter Bakkerud, 50 år med kone, 54 år og 2 barn.

Senere var det nye folk. Det var Petter Gulbrandsen, 69 år og kona Anne Torvaldsdatter, 61 år og de 2 barna Hans Petter, 17 år og Johannes, 16 år. Petter Gulbrandsen bodde her også året etter i 1843.

Ole Brynhildsen forpaktet et stykke jord benevnt Koia i 1848 for en årlig avgift av 22 spesidaler til Thoresen. Plassen Koia ble overdratt og huset ble solgt av Ole Brynhildsen til kjøper Christian Iversen den 8.04. 1851. Jens Thoresen på Ekeberg gård skal ha en årlig leie på 30 spesidaler.

I 1865 bodde Anne Ellertsdatter på Koia. Hun har tidligere bodd på Nylendet i 1843. Anne var enke og var 52 år, hun oppgir som yrke husmor og kurvkone. Hun kommer opprinnelig fra Gran på Hadeland. Senere i 1875 oppgir hun inntekt fra salg av grovt steintøy. Hennes sønner var Karl Johan Kristiansen f. 1847 og Hans Ludvik Kristiansen. Begge var tomtearbeidere. Det dyrkes ikke på plassen og de har ingen dyr.

Vi vet ikke når stedet ble fraflyttet og revet.

 

Arne Sunde leder en lokalhistorisk vandring. Her ved Koia.

 

Klikk her for å se kart over hvor Koia lå i 1865.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org