Tempelet

122 Tempelet, var en husmannsplass under Ekeberg gård nevnt allerede i 1707.

Det er ingen rester etter denne plassen som lå omtrent syd for Einerveien.
Det finnes heller ikke noe foto eller tegning av stedet.

 

Her ser vi Berget også kalt Tempelet. Det ligger ved Ekebergveien på dette kartet fra 1865

 

Hva navnet kommer av er uvisst. Det kan være som en henvisning til det motsatte, at det var lite og stusselig.

I gamle velbøker nevnes at det kommer av at Mormonerne holdt møter her.
Det må være feil da navnet var i bruk før de startet sin virksomhet, men det kan ha vært noen relgiøse møter av en eller annen art.

Stedet var sist med i folketellingen i 1865.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org