Erlandstuen

(Så vidt vi vet finnes ikke noe foto eller tegning av stedet)

121 Ekebergbråten, senere kalt Erlandstuen, var en husmannsplass under Ekeberg gård. Erland Larsen nevnes i forbindelse med Ekebergbråten i 1832. Dette var i forbindelse med en obligasjon på 100 spesidaler fra Erland Larsen til Christian Olsen på Ekebergbråten.


De som bodde her senere var enken Marthe Andersdatter, 55 år. Hun hadde tidligere vært gift med Erland Larsen. Forpakter var svigersønnen Christian Olsen, 30 år, som bodde her med sin kone Karen Dorthea Erlandsdatter. Hun var 22 år. I tillegg finner vi Henriette Caroline Erlandsdatter 17 år og et betalingsbarn Carl Jensen 3 år.

Vi ser at i folketelling fra 1835 benevnes stedet Erlandsstuen, antakelig etter Erland Larsen som hadde bodde her. Marthe, Erlands enke var her fortsatt i 1848, men i 1856 var hun død.

Slik kan det ha sett ut inne på Erlandstuen (arr. foto)

I folketelling i 1865 finner vi Hans P. Kristensen forpakter og smed født 1817 og hans kone Karen Erlandsdatter (hun må ha giftet seg på nytt). De har barna Karl J., Henrik og Emma (alle Hansen) Vi finner også Emil Kristiansen og Karens søster Henriette Caroline Erlandsdatter.

Her lå Erlandstuen husmannsplass for over 100 år sidenKlikk her for å se kart over Erlandstuen, Myra, Nylendet, Brannfjell og Berget/Tempelet

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org