Ekeberglien

Anne Brannfjells hus

 

 

 

Anne Brannfjell

120 Ekeberglien var en husmannsplass under Ekeberg gård. Det er i dag ingen rester etter stedet, men BLF har satt opp et skilt. Det er 60 meter nord for den nordligste av Sanitetsforeningens hytter (der det er en slakk akebakke om vinteren).

Stedet har også hatt navnet Evenstuen etter en Even som bodde her i 1833. Sønnen Kristen Evensen giftet seg med Anne Marie Andersdatter og bodde her i 1865. Anne fikk tilnavnet Anne Brannfjell. Se eget foredrag om signekonen og helbredersken Anne Brannfjell.

Den ene av døtrene ble gift og bosatte seg på en plass lenger syd som het Brannfjell husmannsplass.

Anne flyttet fra Ekeberglien til Ryenbergveien.

Anne i ny bok om Ekebergskråningen er hele historien til Anne Brannfjell, om den mystiske Herman som var far til hennes 2 barn og om senere ektemann og barn mm.
Se i innholdsfortegnelsen.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org