Sletta

Også kalt Grønnesletten og Sletten

118 Sletta, var en husmannsplass under Ekeberg gård. Stedet ble også kalt Grønnesletten etter plassen Grønnestuen på andre siden av veien.

Vi finner i 1852 Peder Hansen som husmann på stedet. Johanne Larsdatter som bodde her i mange år var født i Oppegård på Nesodden prestegjeld i 1826 og døde i Kristiania (Oslo) 1919 og hun var da 93 år gammel. Hun gikk under navnet Johanne Sletta.

Det lå et lite hus og et uthus på stedet. Sletta ble revet i 1950 årene, så det er ingen synlige rester etter stedet.


Bilde av Sletta i 1906

 

Til oversiktskart

 

Til kart over hele bydel Nordstrand

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org