Nylendet

 

Nylendet sett fra syd

Nylendet eller Jacobsborg som den først het fra 1817.
Det ble da en husmannsplass under Ekeberg gård som Andreas Paulsen fikk kontrakt på.
Før dette var det kun et øde jordstykke som Andreas Paulsen på Sandstuen leiet av Jacob Heieberg som eiet Ekeberg gård..
Andreas satte seg opp et hus og bodde her med hustru Berthe Hansdatter og deres barn (Gunder Andreasen).

 

Nylendet sett fra vest. Huset var bebodd frem til ca 1930.
I dag er rester etter grunnmur og fjøs godt synlige tett inntil Erlandstuveien. Skiltet av BLF i 1999.

 

Fra en lokalhistorisk vandring ved Nylendet i 2004, Dag Jarnøy forteller fra boka Ekeberg Hovedgård.

 

BLF hadde møte med litt rydding av busker på Nylendet i 2016

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Link til H kart