Mordteløkka


Stedet hvor Mordteløkka har ligget

116 Mordteløkka, var en et småbruk under Ekeberg gård. Det lå på motsatt side av Ekebergveien (østsiden). Carl Mordt forpaktet et jordstykke på 90 mål av daværende eier på Ekeberg gård Jacob Heiberg i 1805.

I 1860 var det var stor låve, stall og våningshus på gården. Det var kuer og hester, men Brede Henriksen som forpaktet da var slakter, så det var ytterligere båser i fjøset. Sønnen til Brede, Hans Henriksen, bodde her i flere år. Han var gift med en av døtrene på Ekeberg gård.

Småbruket ble revet før ca 1900, så i dag er det ingen synlige rester. Etter 1945 sto det en brakke her som hadde vært brukt av tyskerne, den tjente i mange år som heimvernsbrakke. Denne er også revet.

 

Det ble i 2002 satt opp et lite hus som er barnepark i dette området. Den har nå navnet Eikaberg Barnepark.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til oversiktskart