Minnesmerke, luftskibstur til Nordpolen med Roald Amundsen.

 

(Punkt 115 på kart) Minnesmerke er stenen som ligger ved foten av disse trærene på Ekebergsletta nær Ekeberg skole.
Det var plassering av luftskipsmast som ble brukt av Roald Amundsen i 1926 på vei til Nordpolen når luftskipet Norge mellomlandet her.
Under krigen 1940 - 45 hadde tyske militære mange luftvernkanoner her.
Brukeren av Lille Ekeberg gård fikk i oppdrag og fjerne masten som sto i veien for kanonskyts.

HISTORIKK: I 2001 ble det lagt ned blomster i forbindelse med 75 år jubileet. Norsk Aeroklub og BLF deltok. Man ble enie om at stedet burde oppgraderes til et verdig minnesmerke.

Dag Jarnøy har i over 15 år arbeidet med denne saken. Kommunen ble kontaktet og fortalt at vi kunne samle inn penger og utføre dette vederlagsfritt. Da begynte hindringer. Man fikk ikke lov å gjøre noe uten eierens tillatelse. Bydelen sa det var Bymiljøetatens ansvar, de sa de hadde kun med sletta å gjøre, Kulturetaten sa det ikke var kunst og vedkom ikke dem. Plan og Bygg sa det var ikke bygg og de hadde ikke noe med dette, men skulle man gjøre noe måtte man søke dem. Byantikvaren hadde ikke noe med dette å gjøre. EBY sa dette var ikke bygning så de hadde ikke noe med det. Fram museet på Bygdøy som har ansver for Roald Amundsen saker viste ikke at det var noe der, og ville ikke ha noe med dette å gjøre. Roald Amundsens Hjem organisasjon var nedlagt. Etter flere runder og møter ble det sagt at eier måtte godkjenne. Jeg dokumenterte at Ekebergsletta er eid av Kommunen og avisartiler viste når og hvem som hadde laget messingplakett. Da mente man at det måtte være Staten ved Kulturdepartement som hadde ansvar da de hånterer polare saker. Saken ble så lagt død i 5 år. Da ble jeg kontaktet av Lars Frode Larsen som ønsket å få gjort noe med minnesmerke. Lars Frode og Dag skrev nye brev og hadde flere møter med Kulturetaten. Så stoppet saken igjen. Ny runde med underskriftskampanje og insendelse av borgerforslag til Bystyret. Det ble vedtatt at stedet burde oppgraderes av Kommunen. Så ny stillstand. Den Italienske ambassadøren var her og la ned blomster på 90 års jubileet i 2016. Da var det sten uten messingplate, da den var stjålet. Saken ble tatt opp i lokalavisen og Østlandsendingen på radio. Da lovet Kulturetaten å lage en ny plakett, selv om de ikke hadde noe med dette å gjøre. Et drøyt år senere i 2017 var ny fin plakett på plass. Nå var det kun opprydding, fjerning av 2 stygge kampestener og skilting som manglet.

Nå i 2018 har BLF utført dette for egen regning. (Dette er kortversjonen av hendelsesforløpet).

Skilter er kommet på plass.

Terje, Dag og Knut ryddet opp. Sten med relieff synes godt og de 3 jernfundamentene til masten synes i betongen.

 

Foto fra våren 2018. Tre steiner og ny plakett. To steiner burde fjernes og skiferheller utbedres.

 

Ny plakett med finere relieff fra Kulturetaten

 

 

I 2001 ble det lagt ned blomster som et 75 års minne (D. Jarnøy BLF til venstre og til høyre leder av Norsk Aero Klubb Olav F. Aamoth. Ekeberg skole sees i bakgrunnen.)

 

Dette er den gamle messingplaketten som var her, den ble stjålet. I dag er det et nyere fint relieff.

 

 

Gammelt postkort fra 1926, luftskipet hadde 3 motorer og en topphastighet på 115 km/t.

 

Dette var en av de riktig store hendelser i Oslos historie med tusener av mennesker som valfartet hit.

 

 

Til oversiktskart