Simensbråten

Dette var tidligere en husmannsplass under Ryen gård. Plassen gikk over i privat eie i 1845. Rester av det gamle huset, som er påbygget en del, lå tilbaketrukket i Vårveien 4 b.
Huset sto på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige hus, og ble solgt og revet.

 

Tømmeret i stua og det litt nedsunkne taket

 

Laftingen i skillevegg, antakelig en yttervegg før påbygging

 

 

Rester av gammel tapet innerst

 

 

Fine snekkerdetaljer

 

(Huset ble revet våren 2004 uten andre protester enn fra BLF)

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Til oversiktskart