England

 

Dette er England under Nordre Munkehagen (i Brannfjellveien).

England. Uttales Eng land, av ordet eng, det var en husmannsplass under Ekeberg gård har tidligere vært hevdet, men det viser seg nå at dette er feil.

Eiendommen kommer fra Nordre Munkehagen også kalt Munkebråten. Munkehagen var hele skråningen fra Oslo Hospital. Den søndre delen ved dagens Ekebergrestaurant/Sjømannskolen ble kalt Søndre Munkehagen.

Eiendommen Svingen, Høyenholm og England har tilhørt Nordre Munkehagen. Senere ble eiendommen Lille Ekeberg og England skilt ut. England var en villatomt på et mål. Disse eiendommer har gårdsnummer 134. Til sammenlikning har Ekeberg gård nr 151 og Ryen 149. (Simensbråten husmannsplass hadde gårdsnummer 149 bruksnr. 4).

Skille mellom Ekeberg gård og Munkebråten går midt mellom Røhrts vei og Brannfjellveien når vi er i området ved England.

Grunnen til tidligere feiltolkning ligger i det faktum at Ekeberg gård leide ut et jordstykke med en husmannsplass kalt England. Det har ligget inntil det samme området. England under Ekeberg gård var en relativt stor husmannsplass fra slutten på 1700 tellet. Tosten Johnsen bodde har i 1801.

Den plassen som lå rett ved og tilhørte Ekeberg gård, ble etter hvert kalt Frankrig (Frankrike). Dette var nok en feiltolkning av navnet England, og når to plasser med samme navn lå inntil hverandre, var det en måte å skille dem på.
England / Frankrig under Ekeberg gård ble revet i 1880 årene.

Våningshus og uthus er fortsatt intakt på England (under Munkebråten). Familien Salomonsen ble eier av dette fra 1913 og eide det opp til våre dager.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til oversiktskart