Lille Ekeberg

 

Et ca. 100 år gammelt bilde som viser låven, begge våningshus og div andre uthus.

112 Lille Ekeberg Gnr. 134 bnr. 2, også kalt Sørensenløkka.

Eiendommen kommer fra Nordre Munkehagen også kalt Munkebråten. Munkehagen var hele skråningen fra Oslo Hospital. Den søndre delen ved dagens Ekebergrestaurant/Sjømannskolen ble kalt Søndre Munkehagen.

Eiendommen Svingen, Høyenholm og England har tilhørt Nordre Munkehagen. Senere ble eiendommen Lille Ekeberg og England skilt ut. Disse eiendommer har gårdsnummer 134. Til sammenlikning har Ekeberg gård nr 151 og Ryen 149.

Firma Thomas Heftye kjøpte stedet hadde den som landsted fra 1837. Senere overtok Søren Sørensen og så i sin tid Oslo Kommune. I dag er det barnehage i bygningene som ligger i Barnehjemsveien 2.

Bygningen til høyre var drengestue, den brandt i 1936. Bygningen til venstre brandt i 1939. Den øverste etasjen ble totalskadet. Første etasje ble bygget om med nytt tak, og er det som i dag er det hvite huset i Barnehjemsveien 2 (barnehaven).

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til oversiktskart