Høienholm

Dette er Brannfjellveien 10 rett før modernisering for noen år siden.

111 Høienholm lå ved siden av Brannfjellveien 10, og var en eiendom under Munkehagen Gnr.134 bnr. 1.

Det var utskilt fra Svingen som i sin tid var en stor eiendom.

 

Bygrensestein fra 1878 står i et kratt på nedsiden av det avbildede grønne huset huset i dag.

Se også England
Se kart over England her

 

 

 

Dette er en tegning laget av Erling Falch i 1908. Det er stor sansynlighet for at det er Høienholm som han tegnet.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.
          

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Til oversiktskart