Svingen

 

110 Svingen Gnr. 134, var en plass som lå på grunn tilhørende Munkehagen. Avmerket bebyggelse på kart fra 1772. Navnet kommer av at Ekebergveien gjorde en krapp sving her. Adresse på det eldste hus i Svingen er Ekebergveien 44 som er avbildet. Det er gammelt tømmer under eternittplatene.

 

I dag er det et restauret trehus med fine og riktige detaljer.

 

Til historie om Lille Ekeberg og Svingen

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Til oversiktskart